Злокачествените образувания  са на второ място сред причините за смъртност сред жителите на област Смолян по данни на Регионална здравна инспекция, оповестени в навечерието на Световния ден за борба с рака - 4 февруари. 

Актуалните данни за региона от 2022 г. сочат, че новорегистрираните случаи на онкологични заболявания са 346, а общият брой на болните е 4052. Смъртността е 309,8 на 100 000 души население при 252,1 за страната. Относителният дял на умиранията от злокачествени заболявания в областта е 15,7%, като през докладваната година е на второ място след умиранията от сърдечносъдови болести.

Високата смъртност продължава да е основният проблем при онкологичната патология в Смолянска област. Най-вероятно това се дължи на късното откриване на болестта поради затруднен достъп до специализирана онкологична помощ и увеличаващите се новооткрити случаи.

Според Световната здравна организация (СЗО) раковите заболявания са втората причина за смъртност и в световен мащаб след сърдечносъдовите. Близо 10 млн. души умират от тази болест всяка година. Новооткритите случаи са над 19 млн., а прогнозата е, че до 2040 г. броят на новозаболелите хора ще нарасне до 30 млн. на година. По данни на  Националния статистически институт (НСИ) в България ракът отнема живота на повече от 17 хил. души годишно. Най-често той засяга белия дроб, млечната жлеза, кожата, матката, простатата, дебелото и правото черво.

Една трета от случаите могат да бъдат предотвратени, а още толкова – излекувани, чрез промени в начина на живот и ранна диагностика, и лечение.