Районен съд – Монтана потвърди глоба от 1500 лева, наложена на рибар, за уловена в нарушение на  разпоредбите балканска пъстърва. На 11 февруари 2023 г. след сигнал на свидетели – доброволци по охрана на рибното богатство в региона, В. К. С. – инспектор в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ – сектор Монтана, установил, че Й. Б. И. уловил в река Огоста под язовирната стена и задържал   една балканска пъстърва с дължина около 44 см.  Според Заповед № РД 09-89/03.02.2022 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, в област Монтана на река Огоста от стената на язовир  Огоста до ж.п. моста при с. Ерден, общ. Бойчиновци, към 11.02.2023 г. при извършване на любителски риболов било забранено задържането на речна /балканска/ пъстърва. По поречието на реката били поставени и 6 табели със забраната за задържане на уловена балканска пъстърва, като автомобилът на Й.Б. И.  бил паркиран в близост до една от табелите.  Й. Б. И.  признал, че е уловил и задържал  балканската пъстърва и му е бил съставен и връчен Акт за установяване на административно нарушение, по който той нямал възражения. Въз основа на съставения акт било издадено Наказателно постановление  от Началник на Отдел „Рибарство и контрол - Западна България“  към ИАРА, с което на Й. Б. И. е наложена глоба в размер на 1500 лева, което той обжалвал. След като се запозна с всички документи по делото и изслуша страните, Районен съд – Монтана обяви жалбата за неоснователна. Налагането на забрани за стопански и любителски риболов цели опазване на популациите от риба и други водни организми и подобни нарушения не са маловажни. Добросъвестното поведение на риболовеца изисква преди започване на риболов да се извършат необходимите справки и риболовецът да се убеди, че в конкретното време, на конкретното място и по отношение на конкретния улов това е  разрешено, заявиха магистратите.

Затова съдът потвърди  наказателното постановление, с което на Й. Б. И.- 52 годишен от Видин,  е наложено административно наказание глоба в размер на 1500 лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред АС-Монтана в 14- дневен срок.