Сръндак албинос живее в горите на едно от ловните стопанства на Южноцентрално държавно предприятие-Смолян, в района на Западни Родопи. Животното е засечено от фотокапаните, поставени от служителите на горското предприятие. Често през последните 2 месеца белият сръндак е излизал около местата, където дивечовъдите подхранват животните през зимата.

Снежнобелият сръндак е на видима възраст между 5 и 7 години.

„Това е много рядко явление и вероятно е вследствие на близкородствено кръстосване, поради което са настъпили генетични промени във външния вид. Докато при други животни близко родствените връзки са по-редки, то при сърните явлението е изключително често поради начина им на живот, защото сърната има много малка площ, която обитава и не е склонна да извършва дълги миграции“, обясни директорът на ЮЦДП инж. Здравко Бакалов.

По-скритият начин на живот на сръндаците е позволил на албиноса да оцелее толкова време сред природата. В месеците с много сняг сръндакът има добро прикритие от хищниците, но през пролетта фигурата му се очертава от далече.

Всички новини от Смолян