Заместник-кметът по култура, археология и туризъм на община Пловдив Пламен Панов и кметът на район „Централен“ Георги Стаменов  посетиха ранновизантийския керамичен комплекс, известен на пловдивчани още като „Антични керамични пещи“. Те се намират на ул. "Гладстон",  срещу зала „2019“, в началото на Цар Симеоновата градина.

На обекта двамата бяха посрещнати от археолога доц. д-р Иво Топалилов, който заедно Елена Божинова от Регионален археологически музей-Пловдив, работи на терена от няколко дни. Идеята на Панов и Стаменов е чрез спасителни археологически разкопки да бъдат разкрити, проучените преди повече от 30 г. , останки от сградата на керамичния център. Както е известно, по времето на създаването си - през късната античност, той се е намирал извън рамките на града. В тези късно антични строителни пещи се е изработвала строителна керамика – основно тухли и керемиди.

Целта е да бъде разкрито това, което вече е било проучено, да бъде документирано изцяло, за да може да се експонира по елегантен начин, придружен от нови описателни табла, подходящо художествено осветление, които да разказват историята, функциите  на пещите е как са били използвани.

Ранновизантийският керамичен комплекс „Антични керамични пещи“ е обявен за недвижима културна ценност от национално значение през 1995 година. Първата пещ  е с размери 3,30 на 3,05 метра и има четириъгълен план. Долната ѝ камера е вкопана в земята и изградена от тухли.  Втората пещ е с размери 2,84 на 2,55 м. в същата форма. Тяхното социализиране  и експониране цели те да бъдат запазени по най-добрия начин и да не се излагат повече на климатичните въздействия, които ги рушат .

Очаква се работата на археолозите да приключи до края на годината, а през следващата администрацията на район "Централен" ще отдели средства за направата на защитно покритие. Вече се работи по проектирането му. Обсъжда се покритието да е от „гел- текстил“.