На 01.10.2023г., служители на ОДМВР Враца са извършили проверки на ловните дружинки  в село Хърлец и  в гр.Козлодуй, за да набелязване на превантивни мерки за недопускане на инциденти с ловно оръжие преди, по време и след провеждане на ловните излети.

Проверени са 53 ловци. Нарушения не са установени.