Със заповед на директора на РЗИ – Добрич срокът на действие на въведените временни противоепидемични мерки на територията на област Добрич е удължен за периода от 13.02.2024 г. до 16.02.2024 г., включително. Заповедта е съгласувана с Главния държавен здравен инспектор.

Няма промяна в разпоредените противоепидемични мерки.

  1. Преустановяват се  плановите консултации на здрави бременни жени и деца.
  2. Преустановяват се профилактичните прегледи и задължителните имунизации и реимунизации, които се извършват от общопрактикуващите лекари.
  3. Преустановяват на свижданията в лечебните заведения за болнична помощ (изключения  се допускат само за терминално болни пациенти) и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.
  4. Провеждане на стриктен ежедневен филтър в детските заведения и училищата, като откритите болни деца се връщат по домовете. Да не се допускат до работа заболели лица от персонала.
  5. В детските заведения и училищата да се извършва засилена текуща дезинфекция на повърхности и често проветряване на помещенията.

През шестата седмица на 2024 г. (05-11.02.2024г.) в гр. Добрич нараства интензитетът на регистрираната заболяемост от грип и ОРЗ - 214,38%оо (155 заболели) при заболяемост 190,87%оо през предходната седмица (138 заболели).

В три от възрастовите групи заболяемостта нараства значително:

  • 5-14г. (заболяемост 1064,16%оо), срещу заболяемост 719,87%оо за V-та седмица на 2024г.
  • 15-29г. (заболяемост 314,01%оо), срещу заболяемост 181,16%оо за V-та седмица на 2024г.
  • над 65г. (заболяемост 27,815оо), срещу заболяемост 11,12%оо за V-та седмица на 2024г.

Данните са регистрирани чрез интернет базираната информационна система за сентинелен надзор на грип и ОРЗ в България.

По данни на медицинските специалисти, е увеличено търсенето на медицинска помощ в ЦСМП, сентинелно набюдаваните практики, в специализираните кабинети по детски и вътрешни болести в ДКЦ в гр. Добрич и в трите МБАЛ в областта.

По данни на РУО-Добрич, от учебни занятия отсъстват средно 8% от учениците в областта. Не се предвижда въвеждане на грипна ваканция или на дистанционно обучение.

На 12.02.2024 г. е проведено трето заседание на Областния оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ. След анализ на епидемичната ситуация, Областния оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ  взе решение за удължаването на срока, за който е обявена грипната епидемия в област Добрич, за периода от 13.02.2024 г. до 16.02.2024 г., включително, като не се променят въведените със заповед РД-01-32/02.02.2024 г. на Директора на РЗИ – Добрич временни противоепидемични мерки на територията на областта.