Временни противоепидемични мерки влизат в сила в област Шумен. Това става със заповед на РЗИ-Шумен, съгласно Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19. Решението е взето на неприсъствено заседание на Областния кризисен щаб във връзка с повишената заболяемост от COVID – 19 на територията на
област Шумен.

Над два пъти ръст на ковид болните в Шуменско

Въвеждат се следните противоепидемични мерки: носене на защитна маска за лице в лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики,  дрогерии, специализирани институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни, транспортни средства за обществен превоз на пътници; спазване на физическа дистанция от минимум 1,5 м в места със струпване на хора;


правилна хигиена на ръцете, редовно проветряване и дезинфекция на повърхности; при възможност и по процента да се създаде възможност за работа в дистанционна форма; провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести; провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19 и отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.
Заповедта на директора на РЗИ - Шумен е в сила от 00.00 часа на 1 август до 24.00 часа на 31 август и е публикувана на интернет страницата на здравната

инспекция.