С протест ще започне гласуването на новия Общ устройствен план/ ОУП/ на Пловдив. Гражданското недоволство е предвидено преди заседанието на ОбС този четвъртък.

„Искаме обществени зелени пространства, а не частни комплекси“, заявяват инициаторите на протеста, който се организира в  социалните мрежи под мотото „Да запазим парк "Отдих и култура" от застрояване.

Според тях в новия ОУП се предвижда малко над 81 дка площ от парка да бъде застроена с жилищни сгради на 3 етажа. Организаторите на протеста подчертават още, че теренът от години умишлено не се поддържа от Община Пловдив, за да се представи като неусвоена зеленина. Хората ще настояват за промяна в новия ОУП, заради този имот.

Припомням, че миналата седмица Експертният съвет по устройство на територията прие окончателния проект за изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на Пловдив. Планът касае развитието на Общината в следващите 15-20 години. Според главния архитект Димитър Ахрянов, в проекта се залагат повече зелени площи, регулиране на новите строежи и намаляване на процеса на презастрояване, както и създаване на рамка, която не може да се надскача.

Очаква се новия ОУП да влезе в сила след обнародване на сроковете в Държавен вестник, а евентуално постъпили жалби не спират неговото действие.