Три са допълнителните точки, които предстои да бъдат гласувани и включени в дневния ред на предстоящата общинска сесия, обяви председателят на ОбС Сливен Димитър Митев.  Той поясни, че едното предложение е свързано с  упълномощаване на представител на Община Сливен в Общото събрание на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“. Второто предложение се отнася до промяна в решение от последните сесии, а третото за даване на съгласие „Дентален център 1 – Сливен“ да закупи апаратура за дейността си със собствени средства.

Чуйте в аудиото...

Сред акцентите от дневния ред Митев посочи предстояща промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на общината. Тя се изразява в изменението на цените за почасово ползване на общински зали, които не са актуализирани от 2016 г.

Друг акцент се отнася до промяна на финансови средства по отделните бюджетни пера. Това се налага заради разходи на Общината, свързани с ремонт и поддръжка на уличната мрежа, придобиване на стопански инвентар, благоустрояване на райони в няколко квартала и др.

Общинските съветници ще гласуват и решението да бъде удължен срокът на договора на досегашния управител на предприятието по озеленяване и гробищните паркове.

Председателят на Комисията по символика Лидия Димитрова посочи, че се предвижда изменение на Наредбата за символиката на Община Сливен. Проектът на новата Наредба вече е публикуван за предложения и становища на сайта на Общинския съвет. След изтичане на законовия 30-дневен срок, той ще бъде внесен за гласуване евентуално на следваща сесия на местния парламент. Димитрова обърна внимание на една от точките от дневния ред, свързана с отпускане на финансови средства. Тя конкретизира, че става въпрос за финансово поощряване на впечатляващите постижения на сливенски деца в Международния турнир „Математика без граници“.

Чуйте....

Във връзка с влязло в сила решението на Върховния административен съд ВАС ще настъпи промяна в състава на Общинския съвет. Мястото на общинския съветник Соня Келеведжиева ще заеме независимият кандидат Георги Георгиев. Той ще положи клетва по време на утрешното заседание на местния парламент, информира Димитър Митев.

Чуйте....