Прокурор Лилия Илиева от Окръжна прокуратура – Монтана изнесе пред ученици от Гимназията с преподаване на чужди езици „Петър Богдан“ лекция по Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ .

 В Съдебната палата прокурор Илиева запозна десетокласниците с преподавател Елена Иванова със структурата и дейността на съдебната система и същността на наказателното правосъдие. Учениците получиха информация за разликата между престъпление и нарушение, видовете наказания и целта на тяхното налагане. Възпитаниците на ГПЧЕ проявиха интерес към съотношението между тежестта на извършените престъпления и предвидените в закона наказания за тях, връзката между право и справедливост и морал и закон.

Може ли завишаването на наказанията да доведе до намаляване на престъпността и допустимо ли е налагането на смъртното наказание за най-тежки престъпления, разискваха лектор и ученици. Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие.

Отворени съдилища и прокуратури“ се провежда по споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката и целта й е да запознае учениците със структурата и функциите на съдебната власт в България, да формира у тях правна грамотност, да спомогне за превенцията на детското насилие и да повиши степента на спазването на законите и доверието към съдебната власт.

Програмата се реализира в Монтана съвместно от Окръжен съд и Окръжна прокуратура.