Прокурор Лилия Илиева от Окръжна прокуратура  – Монтана изнесе пред ученици от Професионалната гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки „Проф. арх. Стефан Стефанов“ лекция по Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие.

Отворени съдилища и прокуратури“ . В Съдебната палата прокурор Илиева запозна момчетата и момичетата от 8 а и 8 в клас, водени от  преподавател Наталия Петрова, с дейността на съдебната система в борбата с разпространението на наркотици, с престъпленията, извършвани от наркозависими лица и предвидените в закона наказания за тях.

Учениците получиха информация и за съществуващите програми за превенция  срещу разпространението на наркотици и с интерес изслушаха  разказите за конкретни случаи на разкрити в област Монтана престъпни наркогрупи и лаборатории за производство на дрога.

В обсъждането след лекцията възпитаниците на ПГСАКН зададоха въпроси за прилагането на  Закона за защитата от домашно насилие и  съвместната работа на полиция, прокуратура и съд при разкриването и наказването на извършителите на тежки престъпления. Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие.

Отворени съдилища и прокуратури“ се провежда  по споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката и целта й е да запознае учениците със структурата и функциите на съдебната власт в България, да формира у тях правна грамотност, да спомогне за превенцията на детското насилие и да повиши степента на спазването на законите и доверието към съдебната власт.