Прокурор Лилия Илиева от Окръжна прокуратура  – Монтана изнесе пред ученици от Гимназията с преподаване на чужди езици „Петър Богдан“ лекция на тема „Наркотиците – лесния начин да изгубиш свободата си. Превенция срещу употребата на наркотични вещества“  по Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Прокурор Илиева запозна момчетата и момичетата от 10 клас с  преподавател Елена Иванова с дейността на съдебната система в борбата с разпространението на наркотици, с престъпленията, извършвани по веригата производство, разпространение и употреба на наркотици и предвидените в закона наказания за тях. Темата бе илюстрирана  и с конкретни случаи на разкрити в област Монтана престъпления, свързани с наркотични вещества. В разговора след лекцията бяха обсъдени начините и способите за  разкриване и разследване на наркопрестъпленията и ключовата роля на обществото в борбата на правоохранителните и правораздавателни органи  с този вид престъпления, чийто жертви са предимно млади хора. Учениците получиха  удостоверения за участие в образователната програма и  листовки с препоръки за действия на граждани, станали свидетели  на извършени престъпления. Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие.

Отворени съдилища и прокуратури“ се провежда  по споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката. Целта й е да запознае учениците със статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България, да формира у тях правна грамотност и култура, да спомогне за превенцията на детското насилие и да повиши степента на спазването на законите и доверието на обществото към съдебната власт.