Прокуратурата в Пловдив започва проверка за подготвеността на общините в областта за зимното поддържане, за почистване на пътищата и тротоарите в населените места, както и за състоянието на пътната мрежа и маркировката.

В едномесечен срок всички кметове на населени места в областта трябва да изготвят справки, в които да предоставят информация за осигуреността със снегопочистващи машини, смеси за опесъчаване и предотвратяване на заледявания, както и за персонала за зимното поддържане и почистване на пътища и тротоари. Ако дейността е възложена на конкретно дружество, то трябва да бъде посочено как е организиран контролът на изпълнението, подчертават от държавното обвинение.

Разпореждането е изпратено до всички кметовете на общини в област Пловдив.