Проверка в търговските обекти за продажба на пневматични оръжия и боеприпаси на територията на областта разпореди районният прокурор на Пловдив Петър Петров. Повод са зачестилите случаи с нерегламентираното им използване от непълнолетни лица.  

Ще се изиска и справка дали придобилите неогнестрелни оръжия (предупредително и сигнално оръжие или пневматично оръжие), са ги декларирали по съответния ред пред началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице.

Проверката е възложена на служители от МВР-Пловдив. Срокът за приключването е двумесечен.