Работата по проекта, който ще преобрази старите казарми и военно училище на остров Св. св. Кирик и Юлита в Световен център на културата се подновява, обяви по време на инспекция на място, министърът на културата проф. Велислав Минеков.  

Той направи лично посещение, заедно областният управител на Бургас – проф. Мария Нейкова и кметът на Созопол – Тихомир Янакиев, за да види резултатът от активната му работа по намиране на средства и подкрепа за възраждане на културния обект.

Концепцията включва реставрация, изграждането на музей на археологията и съвременното изкуство. Тя е част от проект, предложен още през 2009 година, но до момента по него не е направено нищо. Нещо повече, проф. Минеков, констатира,  че островът изглежда все по занемарен.

Преди година по време на мандата си като министъра, той е започнал усилени преговори с посланичката на Франция, н.пр. Флоранс Робин, водил е множество разговори на правителствено ниво с Франция, с организация ЮНЕСКО, с американски фондации, както и с посолството на Обединените арабски емирства.  По думите на министъра, след подписването на меморандум за сътрудничество по културни проекти с ОАЕ, което се очаква да се случи още в началото на септември, може да се даде старт на дейностите.

„Проектът, направен преди 13 години е прекрасен, но досега по него нищо не е свършено. За жалост имаше възможности, предвид всички преговори, които съм водил по време на мандата ми като министър и за някои от тях трябваше да се реагира още в началото на тази година“, каза още проф. Минеков.

И допълни, че има поети обещания за помощ от ЮНЕСКО с фондациите, които подпомагат подобен вид културно наследство и неговото консервиране и реставриране.

Финансиране на проекта се търси и от още няколко различни източника, включително и от европейските фондове по програмата за регионално развитие. По думите на министър Минеков най-важното е да започнат на място спешни действия. Във връзка с това министър Минеков съобщи, че от Министерството на културата са отпуснати аварийни средства за ремонт на покрива на бившето военноморско училище.

От своя страна областният управител на Бургас Мария Нейкова посочи, че проектът е от съществено значение и на местно ниво, но общината сама не разполага с този огромен ресурс, необходим за осъществяването му. „Общината има желание да стопанисва тук част от вълнолома, за да може, докато вървят тези реставрационни и други дейности, общината да инвестира средства и да се случват паралелно нещата“, коментира областният управител Нейкова, която получи пълна подкрепа от министър Минеков.

Министър Минеков съобщи още, че по проекта вече са осъществени теренни проучвания, както е направено и обследване на сградите, но все още се изчислява колко точно средства ще са нужни за цялостната реализация на проекта за превръщането на о-в „Св. св. Кирик и Юлита“ в музей и европейски и световен център на изкуствата. „Вероятната цена на целия обект е равна на половингодишния бюджет на цялото министерство. Не е възможно без чужда помощ“, посочи министърът на културата Велислав Минеков.