Областният управител ще прецени дали да върне за ново разглеждане някое от взетите вчера решения на Общинския съвет във Варна, след като се запознае с тях. Това заяви в първото си интервю за Дарик проф. Андрияна Андреева. Тя уточни, че към момента очаква да й бъдат изпратени всички материали от сесията. Областният управител има право да връща решения само по отношение на тяхната законосъобразност, припомни Андреева.

Вчера местният парламент отново одобри върнатото за разглеждане от областния управител решение за откриване на процедура за отдаване на концесия на автобусните спирки във Варна.  Решението бе върнато за преразглеждане от областния управител с основен мотив липсата на План за действие на общинските концесии в Община Варна за периода 2023 – 2027 година.

В комисията за обследване на речните корита и деретата в областта ще бъде включен хидроинженер. Проверките ще се извършат в периода 2-13 октомври в 6 участъци в общините Суворово, Аксаково, Долни чифлик, Бяла и Белослав, посочи Андреева.

Предприети са действия за решаване на проблема с безводието в няколко селища от територията на община Аврен. Малка стъпка към решаване на водните проблеми в региона е въвеждане в експлоатация на каптажа в с. Садово.  Преминато е през няколко институции, като в момента документите се разглеждат в РДНСК и в рамките на няколко дни процедурата се очаква да бъде финализирана, отбеляза областният управител.

Андрияна Андреева сподели, че е изключителна удовлетворена от срещите си с кметовете на общини в областта, защото не са я затрупали само с проблеми. Кметовете първо я запознали със свършеното, че са обезпечени учебните занятия и това, че в населените места са се върнали да живеят млади хора.  

„Очакванията и нагласите са по-големи, когато се отиде при държавна институция и представител на държавата. Това не се случи в нито една от срещите ми”, посочи областният управител.

Все пак са били обсъждани и проблемите на отделните общини. Те са свързани основно с транспорта, рехабилитацията на пътища, недостига на вода и др. В няколко общини има проблем с междуселищния транспорт, като го изпитват основно по-възрастните хора в по-отдалечените места. В община Белослав проблемът вече е решен и има избран превозвач.

Андрияна Андреева вече е професор по Право. Тя разкри, че е получила новата си академична длъжност на 15 септември, с решение на Факултетния съвет на Финансово-счетоводния факултет при Икономическия университет във Варна.