Проект за продажба на лекарства с е-рецепта от вендинг машина и онлайн консултация с магистър-фармацевт бе публикуван и часове по-късно изтеглен от платформата за обществено обсъждане, съобщи ОфНюз.

Проектът предвиждаше промени в Наредба № 28 от 2008 г. за условията, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти.

Според мотивите, които бяха посочени от вносителите (Министерство на здравеопазването) едва 11% от населените места в България имат работеща аптека, а над 20% от населението живее изобщо без достъп до фармацевтична грижа и услуга. Този проблем е наложил вземането на "съвременни адекватни мерки, които да отговарят на потребностите на населението в по-малките населени места, в които няма разкрита аптека".

С проекта се регламентираше в местата, където има разкрита аптека, да могат да се продават лекарства с лекарско предписание и чрез вендинг машини. За целта аптеката трябваше да осигури възможност за аудио-връзка с магистър-фармацевт в реално време, а отпускането да медикаментите трябваше да става с електронна рецепта.

Сред разрешените за продажба през автомат лекарства не попадаха медикаменти, съдържащи наркотични вещества, както и такива, класифицирани във фармакологични групи „Антидиабетни лекарствени продукти“, „Кръв и кръвотворни органи“ и „Противотуморни и имуномодулиращи лекарствени продукти“. 

Изключение се допускаше в случаите, в които автоматът е собственост на аптека с ръководител помощник-фармацевт. Чрез такива автомати можеше да бъдат продавани само лекарства без лекарско предписание, каквато възможност съществува и в момента.

С наредбата се вменяваха и някои задължения на аптеките.

- автоматът да разполага със софтуер, техническа възможност за аудио-видео връзка с магистър-фармацевт, който  да е на трудов договор или договор за управление с аптека;

- да бъде осигурена възможност за консултация в реално време и валидиране на е-рецептата;

- да се осигури техническа възможност за връзка със специализирания аптечен софтуер и за документиране и съхраняване на информацията като се осигурява обмен на данни, предназначени за Националната здравноинформационна система при нужната конфиденциалност;

- лекарствата, които се отпускат през вендинг автомати да бъдат и верифицирани, а информацията да се подава към СЕСПА;

- да бъдат осигурени и необходимите условия за съхранение на лекарствата.

С проекта се задължаваха аптеките да осигуряват 24-часово наблюдение върху автоматите и контрол над продажбите на медикаменти.

Въвеждаше се и забрана за предоставяне на консултации, когато се отпускат лекарствени продукти чрез автомат от други лица, които не отговарят са посочените по-горе изисквания.

Според вносителите промените са "жизненонеобходими за задоволяване на здравните потребности на населението,
което в по-голямата част от населените места няма достъп до аптеки". Така, смятат те, ще се спестят "допълнителни разходи на гражданите", на които се налага да пътуват, за да се снабдят с нужните лекарства. Обстоятелство, което изглежда странно, предвид факта, че автомати могат да се поставят само там, където има разкрита аптека.

Очакваните резултати от предложения проект бяха "българските пациенти да имат непрекъснат, денонощен и лесен достъп до лекарствени продукти, особено в малки населени места проблем, идентифициран при създаването на областните аптечни карти".

Отбелязано бе, че подобни отношения не са регламентирани в европейското законодателство и са въпрос на национално решение.

Впечатляваше и краткият срок за обществено обсъждане - до 26.09. 2023 г, аргументиран с "необходимостта от разширяване на достъпа на населението до лекарствени продукти".

Изброените дотук промени вече не съществуват документално в платформата за обществено обсъждане. Според експерти от фармацевтичния бранш, с които OFFNews разговаря, става дума за "грешка". Проектът е изтеглен, вече не съществува и няма нужда от коментар, казаха те.

Идеята за продажба на лекарства с рецепта през вендинг машини не е нова, подобна идея беше лансирана и през 2020 г., но отново не получи получи подкрепа.

Тогава Министерството на здравеопазването публикува проект, който предвиждаше съществено разширяване на списъка с лекарства, които могат да се продават чрез вендинг машини. Въпросният проект беше одобрен от Министерския съвет и впоследствие оттеглен, тъй като предизвика остра реакция от фармацевти и пациентски организации.

Основният аргумент против бе, че правителството е подкрепило проект за незаконна търговия с лекарства. Става дума за меморандум за разбирателство с компания, която искаше да продава медикаменти не в аптеки, а чрез автомати. Проектът бе на новосъздадената „Пос Фарма“, която искаше да постави в различни точки на страната 120 „автоматични машини за продажба на медикаменти и фармацевтични продукти".

Тогавашният здравен министър проф. Костадин Ангелов обясни оттеглянето на проекта със становището на експертите във ведомството, че той противоречи на законодателството, макар Министерският съвет да му беше дал ход.

Слушайте и гледайте новия подкаст на darik.bg „В тренда“ в YouTube, Instagram и TikTok

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следвайте ни в LinkedInФейсбук, TikTok и Инстаграм