Община Пазарджик ще продължи да работи по проекта “Грижа в дома“, съобщават от ведомството. Той включва пакет от мобилни почасови здравно-социални услуги, психологическа подкрепа и консултации за хора в неравностойно положение. В момента ги ползват 213 потребители от града и селата в общината.

Продължителността на проекта е удължена с 12 месеца, считано от февруари. Стойността му е 1 138 157 лева. Нуждаещте се могат да подават заявления за необходимите им услуги в стая 806 на осмия етаж в сградата на местната администрация. Посочен е и телефон за информация - 034/402 352.

Целите на проекта са да се осигури подкрепа в домашна среда на хора с увреждания и на възрастни с нужда от грижа. Както и предприемане на мерки за социално приобщаване чрез подобряване достъпа до интегрирани здравни и социални услуги, психологическа подкрепа и консултиране и осигуряване на подходяща социална закрила и формиране на основни умения за всички. Настоящият проект надгражда реализираните дейности и постигнатите резултати по проектите ”Патронажна грижа”, „Патронажна грижа +” и други проекти и програми, реализирани и финансирани със средства от Европейския съюз.