Започва реализацията на проект, чрез който да бъде създадена превантивна образователна програма за предотвратяване на употребата на наркотици от младежи. 18 ученика от ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" и техни учители ще преминат специално обучение, за да бъде създадено основното ядро, чрез което да се тества ефективността на системата. 

Най-голям брой доброволци от това училище работят с Общинския съвет по наркотични вещества, което е дало повод то да бъде избрано за реализацията на проекта. Проектът се нарича "ОРБИТА" и е насочен към ограничаване на проблема с употребата и злоупотребата на наркотици. Програмата, която ще бъде реализирана, прилага на практика концепцията Обучение за развитие и повишаване на познанието. 

При създаването на програмата ще се ползва опита на полската фондация "Стефан Батори". Общински съвет по наркотични вещества, Превантивно - информационен център по зависимости и Младежки съвет по наркотични вещества към Община Габрово ще реализират проекта в партньорство с фондация "Стефан Батори", фондация "Общност Ново начало" и сдружение "Майки срещу дрогата".

Материалът е създаден в рамките на проект „ОРБИТА – Образование за Развитие – за Бъдеще, Израстване, Толерантност и Активност“, който се осъществява от Община Габрово с финансовата подкрепа на Европейския съюз по мини грантова схема на проект LADDER /„Local Associations as Drivers for Development and Education Raising“ – „Местните власти като двигатели на развитието и повишаване на познанието“/, изпълняван от Национално сдружение на общините в Република България. Мненията, изразени в този материал, са на авторите и не отразяват непременно гледните точки на Европейската комисия.