Над 60 души от екипа на общинското предприятие „Градини и паркове” се включиха в продължаващото от вчера почистване на алеите на Младежкия хълм.

Още от 7 часа сутринта работници с косачки и храсторези  започнаха да премахват избуялата върху пешеходни алеи растителност. В акцията участват и голям брой доброволци. 

Прочистването на непроходимите части по  хълма започна още в началото на юли по сигнал на пловдивчанина Стоян Стоянов, който със собствени усилия бе картирал 4 км алеи, подлежащи на почистване.

Младежкият хълм е обявен за природна забележителност и защитена територия.  Всяка намеса там трябва да се съгласува с компетентните институции. Само „Градини и паркове” може да отстранява растителност със съответната специализирана  техника, уточниха още от предприятието