Напредват дейностите по обновяването и внедряването на мерки за енергийна ефективност в базите на две детски градини във Враца - “Радост” и “Слънце”. Към момента е подменена дограмата и се работи по външната изолация. Това заяви заместник-кметът инж. Цветан Стойчков.

Проектите за ремонт на двете учебни заведения включват още: внедряване на мерки за енергийна ефективност, ремонт на покрива и нови отоплителни инсталации. В сградата на ДГ “Радост” ще бъдат поставени на термопомпи въздух-вода и ще се монтира фотоволтаичен генератор за собствено потребление.При изпълнение на строително-ремонтните дейности в сградата ще се постигне близко до нулевото потребление на енергия, като 74% от нея ще е от възобновяеми източници.

Ремонтните дейности в детска градина „Слънце“ предвиждат и изграждане на фотоволтаична система на покрива, както и монтаж на генератор за собствено потребление. При изпълнение на проекта в сградата ще се постигне близко до нулевото потребление на енергия.

В рамките на пресконференцията, заместник-кметът Стойчков представи и проектът за обновяване на дворното пространството в ДГ “Брезичка”. Подготвеното предложение по програмата “Красива България” е на стойност от близо 380 000 лв., от които участието на Община Враца е в размер на близо 250 000 лв.

Проектът предвижда благоустрояване на дворното пространство, изграждане на нова алейна мрежа с подходящо осветление, както и осигуряване на достъпна среда в детското заведение.