Нова обществена поръчка за модернизация на системата за управление на градския транспорт обяви Община Пловдив. Предишната процедура, в която само една фирма подаде оферта, беше прекратена след постъпили жалби в КЗК и окончателното решение на ВАС.

Според заложените параметри бъдещата система за електронно таксуване в Пловдив ще предоставя не само информация за разписанията и продажбата на билети и карти в градския транспорт, но и заплащане на престоя в Синята зона, на общинските паркинги и др.

Прогнозната стойност на поръчката отново е 12 милиона лева без ДДС.

Оферти за участие ще се приемат до 21 април.