Министерството на електронното управление (МЕУ) приключва процедурата по удостоверяването на машините за изборите  2в1 на 9 юни. 

В процеса на проверка на софтуера и хардуера участваха Институтът по метрология и Институтът по стандартизация. Удостоверяването на машините протече под наблюдението на експерти от Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

Планирано е да започне процедурата, която се извършва от Централната избирателн комисия (ЦИК), по доверено изграждане на софтуера, който ще се инсталира на машините за гласуване. 

До днес и избиратели с трайни увреждания, които  желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да подадат документи. Това може да се случи по електронен път, като в този случай не се изисква електронен подпис.