69 деца се включиха в общинския етап на Международен конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“, заложен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2023/2024 г.

В творческата надпревара участваха ученици от ОУ „Христо Смирненски“, ОУ „Стефан Караджа“, ОУ „Христо Ботев“,  СУ „Св. св. Кирил и Методий“, СУ „П.Р.Славейков“, СУ „Любен Каравелов“.

Основната цел на конкурса е подрастващите да пресъздадат със средствата на изобразителното изкуство познанията си за бедствията  в световен мащаб, начините за поведение при тях и дейностите на Единната спасителна система. С проявата се провокира интерес към професията на пожарникаря и спасителя.

Комисия с  председател: Милена Алджабари – гл.уредник в Художествена галерия – Добрич, членове: Несрин Йълмаз – гл.експерт „Образование, младежка, етническа и интеграционна политика“, Явор Георгиев – мл. експерт „Информационно и техническо обслужване, отбранително-мобилизационна подготовка, защита при бедствия и аварии“ в Община град Добрич, Венета Иванова – гл. уредник в Художествена галерия – Добрич, Зорица Обретенова – музеен педагог в Художествена галерия – Добрич, оцени творбите и класира участниците от първа категория (деца и ученици от всички общообразователни училища и центровете за подкрепа на личностно развитие в системата на предучилищното и училищно образование), както следва:

Първа група - от 7 до 10 години

I място - ИВАН РАДЕВ – 9 г., ОУ „Христо Смирненски“

II място - БЕЛОСЛАВА ДИМИТРОВА – 9 г., СУ „Любен Каравелов“

III място - ЙОЗГЮР НЕДЖАТИН –  9 г., ОУ „Христо Смирненски“

Поощрителни награди:

 • МАРИЯ ВЪЛЧАНОВА – 9 г., ОУ „Христо Ботев“
 • ЙОАНА ВЪЛЧАНОВА – 10 г., ОУ „Христо Ботев“
 • ЖАКЛИН ДИМИТРОВА– 9 г., ОУ „Стефан Караджа“
 • СЕЛВИДИН БЕЙТУЛОВ – 9 г., ОУ „Стефан Караджа“
 • АЛЕКС ИВАНОВ – 9 г., ОУ „Стефан Караджа“
 • МИА МИНКОВА – 9 г., ОУ „Стефан Караджа“
 • ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ – 9 г., ОУ „Христо Смирненски“
 • ГАВРАИЛ КАМЕНОВ – 9 г., ОУ „Христо Смирненски“
 • АЛЯРА МАРТИНОВА – 9 г., ОУ „Христо Смирненски“ – 9 г.
 • НОРА СТЕФАНОВА – 9 г., СУ „Любен Каравелов“
 • ЕЛИС МУСТАФА – 8 г., СУ „Любен Каравелов“
 • ЕЛИЦА МАНОЛОВА – 9 г., СУ „Любен Каравелов“
 • ДУЙГУ КЕМАЛ – 9 г., СУ „Любен Каравелов“
 • БОГОМИЛА ПЕТРОВА – 9 г., СУ „Любен Каравелов“
 • ЙОАННА ИЛИЕВА – 9 г., СУ „П.Р.Славейков“
 • ДАРА БАЛЧЕВА – 9 г., СУ „П.Р.Славейков“
 • ИВАН ВОДЕНИЧАРОВ – 9 г., СУ „П.Р.Славейков“
 • ЗАРА ЙОСИФОВА – 9 г., СУ „П.Р.Славейков“
 • СОФИЯ АНДРЕЕВА – 9 г., СУ „П.Р.Славейков“

Втора група – от 11 до 13 години

I място - РАДИНА РАДЕВА – 13 г., СУ „П.Р.Славейков“

II място - ДИЛЯНА ВАСИЛЕВА – 13 г., СУ „Св.св. Кирил и Методий“

III място - ВИКТОР СИМЕОНОВ – 13 г., СУ „П.Р.Славейков“

Поощрителни награди:

 • ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ – 12 г., СУ „П.Р.Славейков“
 • ТЕОДОР ЖЕЛЕВ  – 13 г., СУ „П.Р.Славейков“

Трета груа – от 14 до 18 години

I място - МАРТИН ГЕШЕВ – 18 г., СУ „П.Р.Славейков“

II място Не се присъжда

III място Не се присъжда

Награждаването на класираните на призови места и удостоените с поощрителни награди ще се състои на 27.03.2024 г. от 14.00 ч. в Голямата заседателна зала на Община град Добрич. Наградите са осигурени от Община град Добрич.

Класираните придобиват право на участие в областния етап на конкурса.

Община град Добрич благодари на учителите и родителите, провокирали интереса на учениците към конкурса, както и на всички деца за участието в творческата инициатива и изразеното отношение към бедствията, пресъздадено чрез възможностите на изобразителното изкуство.