По традиция националният конкурс за лирично стихотворение на името на Петко и Пенчо Славейкови, който е неизменна част от провеждането на ежегодните Национални Славейкови празници в Община Трявна, приключи часове преди официалното откриване на престижното културно събитие във възрожденския град.

Тази година към поетичната надпревара бе проявен сериозен интерес и тя успя да събере общо 309 авторски творби. Заседанието по определяне на най-добрите литературни стихотворения се проведе в навечерието на Националните Славейковите празници 2023.

Всички стихотворения бяха подробно изчетени, обсъдени и съгласувани от назначеното компетентно жури в състав:

Председател – проф. д-р Антония Велкова-Гайдаржиева – преподавател в катедра „Българска литература“ – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“;

Членове:

проф. д-р Димитър Иванов – преподавател по български език и литература;

д-р Венелин Бараков; 

г-н Диан Пенчев – преподавател по български език и литература в СУ „Петко Р. Славейков“ – гр. Трявна;

г-жа Марина Гашпарова – управител на в. „Тревненска седмица“.

Въпреки рекордния брой събрани авторски творби, научното жури в състав не определи победител и тази година Славейкова награда отново остана без носител. На второ място бе класирано стихотворение № 77, а третата награда си поделиха стихотворения № 115 и № 133.

След снемане на анонимността на произведенията стана ясно, че носител на втората награда е Елеонора Велева със своето авторско произведение „Духът на поетите“, а носителите на третата награда са Велина Борисова със „Сърцето на дървото“ и Виолета Кунева с „Ръкописите не горят“.

Неизменна част от провеждането на националния конкурс за лирично стихотворение на името на Петко и Пенчо Славейкови всяка година е и връчването на Награда на публиката 2023, чието онлайн гласуване на сайта на Община Трявна започна на 11 май 2023 год. и приключи точно в 24:00 ч. на 25 май 2023 год.

Тазгодишният победител е стихотворение № 232 и неговия автор Ралица Генчева. „Севернобалтийско море“ събра 753 гласа от общо гласували 5732 души. Поради опит за саботаж при онлайн гласуването за Награда на публиката 2023 един от участниците е дисквалифициран от надпреварата.

Лауреатите ще бъдат официално наградени от кмета на Община Трявна г-жа Силвия Кръстева на 27 май /събота/ от 17:00 ч. на площад „Капитан Дядо Никола“. Спечелилият втората награда ще получи паричната сума от 1000 лв. и почетен плакет, а класираните на трето място, както и победителят в онлайн гласуването, ще бъдат наградени с паричната сума от 500 лв. и също почетни плакети по случай Национални Славейкови празници 2023.