От днес 5 март до 1 април 2024 г., понеделник, Община Пловдив приема писмени предложения за членове на комисиите, чиято задача е да определят победителите в отделните категории на Награди „Пловдив“. Престижното отличие се връчва на творци, творчески колективи, културни, образователни и други институции за конкретно произведение, събитие или факт с реален принос за развитие на културния живот на Пловдив, реализирано през предходната година.  Тази година церемонията ще се състои на 22 май, а любезен домакин ще е Драматичен театър – Пловдив.

Съгласно статута на Награди „Пловдив“, със заповед на Кмета на Община Пловдив се назначават 9 специализирани комисии, които определят номинираните и победителите в разделите: „Художествена литература и хуманитаристика“, „Художествен превод“, „Журналистика в сферата на културата“, „Архитектура и естетизация на градската среда“, „Музика“, „Танцово изкуство“, „Театър“, „Изобразително изкуство“, „Аудио-визуални изкуства и фотография“.

Предложенията в други 3 категории: „Опазване на културното наследство и съхраняване на паметта“, „Произведение на изкуството, предназначено за деца”, „Съвременни мултижанрови изкуства“ се разглеждат от постоянна комисия, в чийто състав участват представители на: ПУ „Паисий Хилендарски“, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, НХГ „Цанко Лавренов“, НГСЕИ, НУМТИ „Добрин Петков“, Регионален исторически музей, Регионален етнографски музей, Регионален природонаучен музей, регионален археологически музей, Градска художествена галерия, Народна библиотека „Иван Вазов“, ОИ „Старинен Пловдив“, ФА „Тракия“ и Регионална колегия на КАБ по предложение на техните ръководства.

Отдел „Култура, археология и културно наследство“ на Община Пловдив кани всички заинтересовани да се включат. Предложения за членове на комисиите могат да се внасят от културните институти и организации, професионални и творчески организации и съюзи, училищата по изкуствата, висши учебни заведения, медиите, издателски къщи и други юридически лица, с предмет на дейност, свързан с културата.

Важно е да бъдат спазени следните изисквания:

Мотивираните предложения за членове на комисиите се подават писмено в деловодството на Община Пловдив (пл.“Ст. Стамболов“№1), с кореспондент отдел „Култура, археология и културно наследство“, в срок до 17 часа на 1 април 2024 г., понеделник.

Предложените лица се включват в постоянен списък, от който се назначават членове в комисиите в зависимост от постъпилите предложения в отделните раздели.

Членовете на комисиите не могат да бъдат вносители на предложения за удостояване с Награди „Пловдив“ .

Членовете на комисиите не могат да бъдат предложени за удостояване, нито свързани лица с предложените за удостояване или с членовете на управителни или контролни органи, вносители на предложения. (В тази връзка, преди започване на същинската работа, подписват декларация за липсата на конфликт на интереси.)

Същинското набиране на предложения за удостояване с „НАГРАДА ПЛОВДИВ“ на творци, творчески колективи, културни, образователни и други институции за конкретно произведение, събитие или културен факт с реален принос за развитие на културния живот на Пловдив, реализирани през предходната 2023 година, започва на 1 април. Крайният срок е 19 април. 

Предложенията се изготвят по образец (Приложение №1 и Приложение №2), който може да намерите на официалната страница на Община Пловдив. Можете да използвате платформата за директно попълване на формуляр в сайта на Награда „Пловдив“