Управителният съвет на Североизточното държавно предприятие (СИДП) прие спешно да бъде обявена нова процедура за закупуване на автомобили за всички горски и ловни стопанства, както и за ЦУ на предприятието.

Предишната процедура, по която трябваше да бъдат закупени 92 автомобила – руско производство (UAZ и ЛАДА), беше прекратена със следните мотиви:

  • наличието само на един участник не е дало възможност да се осъществи реална състезателна конкуренция в поръчката;
  • липса на финансови средства;
  • към момента договорът не е бил подписан от участника определен за изпълнител  на поръчката, а също така не е представен документ, че премията по застрахователната полица, представена като гаранция за добро изпълнение на договора не е платена.

Нови служебни автомобили за териториалните поделения на СИДП и за охранителните екипи към ЦУ на предприятието не са закупувани от 2017 година, уточняват от предприятието.