"Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ съобщи, че във връзка с превключването на новоизграденият водопроводен клон I ср. з. по бул. „Братя Миладинови“ и прилежащите му връзки :

– с водопроводи към ул. „Ниш“ Централна градска част и на юг към вътрешно квартална мрежа,

– с водопровод към ул. „Райко Даскалов“,

– със съществуващ Главен клон I ср.з. на кръговото на Розова градина,

ще бъде спряно водоподаването на 18 октомври, сряда, от 08:00 ч. до 20:00 ч. в следните райони:

– ЦГЧ, Руски квартал, кв. „Дружба“, кв. „Младост“, кв. „Стоян Заимов“ , Вилна зона, кв. „Клуцохор“-къщите, кв. „Надежда“, кв. „Даме Груев“, Индустриална зона

При възникнали непредвидени ситуации, които налагат удължаване срока на работните дейности повече от 12 часа, ВиК Сливен ще осигури алтернативно водоснабдяване на засегнатия район.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

За въпроси и повече информация, гражданите могат да се свържат с ВиК оператор на безплатен национален телефон 0800 80 180.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.