През следващата седмица предстои да се проведе Национално външно оценяване (НВО) на учениците от 7-ми и 10-ти клас. Оценяването се осъществява под формата на тест.

НВО за 7-ми клас ще се проведе в 54 училища в област Добрч, като допусватите ученици са общо 1279. Изпитът по български език и литература ще е на 13 юни, от 9.00 ч., по математика - на 16 юни, от 9.00 ч., а по английски език – на 14 юни от 9.00 ч. Продължителността на НВО БЕЛ и Математика е 2 модула, като продължителността на 1 модул е 60 минути, съответно – за 2 модул е 90 минути. За учениците със специални образователни потребности е предвидено допълнително време до 30 минути за един модул и до 50 минути за два модула.

НВО за 10-ти клас ще се проведе в 30 училища от област Добрич, адопуснатите ученици са общо 1123. Изпитът по БЕЛ ще е на 13 юни, от 11.00 ч., по математика – на 16 юни, от 11.00 ч., а по английски език – на 14 юни, по график. НВО по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности е насрочен за 19 юни, по график. Изпитът по ИТДК е онлайн, като в часа, определен за начало на съответната изпитна сесия, учениците получават достъп до изпитния вариант чрез личния си акаунт от националната система за идентификация на потребителите в системата на образованието edu.mon.bg. Продължителността на НВО е 1 час и 30 минути, а за учениците със специални образователни потребности е предвидено допълнително време до 30 минути за всеки от изпитите.