Известният историк проф. д-р Пламен Павлов ще представи в Пловдив книгата на д-р Александър Стойков „Прародителите на Пиер дьо Ронсар в средновековна България“. Представянето е от 17:00 часа в Конферентна зала на НБ „Иван Вазов“.

Книгата е научно изследване за произхода на предците на един от най-големите френски поети – Пиер дьо Ронсар (1524 – 1585), и за откриване на действителния регион, който те са обитавали през 14 век. Предговорът принадлежи на проф. д-р Пламен Павлов, който има огромен принос за постигането на забележителните резултати от изследването. 

В първите две части са разгледани малко известни факти от живота на Пиер дьо Ронсар, съществуващите теории за потеклото на неговите предци и за местонахождението на фамилното селище. Акцент на третата част са изворите и документите, дефиниращи българските корени на Ронсаровите прадеди.

Четвъртата част е сглобена от анализи на източниците. Те позволяват да се локализира не само действителния регион, обитаван от българските родоначалници на рода Ронсар, но дори конкретната средновековната крепост, която вероятно е била тяхно притежание. Това е сторено в петата част. В нея с детайлност е описано обстоятелството, че всички известни географски и социални ориентири се пресичат в логично обоснована област - средновековната Българска Морава, ситуирана днес в Източна Сърбия.

Новите факти за произхода на рода Ронсар и определянето на местонахождението на неговата цитадела в средновековна България идват в навечерието на 500-годишния юбилей от раждането на Пиер дьо Ронсар и са значителен български принос в предстоящите чествания.

Д-р Александър Стойков е специалист в областта на средновековната иконография. Съставител е на научните изследвания „Легендата Борис“ (2021), „Загадката в Костур“ (2020), „Портрет на св. Йоаким Ивановски. Раждането на духовната империя“ (2019), „Червената пантофка от ктиторската сцена в Черквата на Ивановския скален манастир „Св. архангел Михаил“ (2016), „Language of Space in Byzantine Iconography“ (2014), „Езикът на пространството във византийската иконография“ (2013), „Изобразяване на епифеноменалните течности във византийската живопис“ (2007), както и на документалния филм „1218 година: срещата на преобразяването“ (2022), посветен на 800-годишния юбилей от основаването на царския манастир „Св. архангел Михаил“ край днешното село Иваново.