Първа копка за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води край град Стрелча направи кметът на средногорската община инж. Георги Павлов.

Мащабният проект на стойност 4 936 020,31 лв. е финансиран от  Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Планираната продължителност на работа на строителната площадка е 176 календарни дни. Изпълнител на строително – монтажните дейности е  „ПСОВ 22”  ДЗЗД, гр. Гоце Делчев. 

С изграждането на новото съоръжение ще се постигне механично и биологично пречистване на отпадъчните води на Стрелча и тяхното обеззаразяване. В процеса се включва обезводняване на утайката с предвидено аварийно изсушително поле.

Системата ще функционира чрез довеждащ канализационен колектор на всички  отпадни води от града, чието трасе ще е разположено по десния бряг на река Стрелчанска Луда Яна и стигащо до пречиствателната станция в местността Мечкерец.