Правителството одобри малко над 98 млн. лева за подготовката и произвеждането на изборите за народни представители и за членове на Европейския парламент на 9 юни. Средствата са за подготовката и отпечатването на избирателните списъци, изборните книжа и други материали, за възнаграждения на членовете на комисии; за осигуряване на гласуването в чужбина; за обучение на членовете на секционните избирателни комисии; за видеонаблюдението, видеозаснемането и охраната на изборния процес.

Министерският съвет възложи на министъра на транспорта и съобщенията координацията във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите, включително дейностите по съгласуване с Централната избирателна комисия на условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, както и съхранението на техническите устройства за машинното гласуване. Министърът на вътрешните работи следва да организира изпълнението на дейностите от компетентността на МВР. Министрите на регионалното развитие, на външните работи, на правосъдието и на електронното управление също ще бъдат ангажирани с подготовката и провеждането на изборите.

С друго свое решение Министерският съвет освободи предсрочно Петър Петров от длъжността заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“. Правителственото решение е във връзка с писмо на председателя на Агенцията, с което предлага освобождаването на Петров.