Нови три зарядни станции за електромобили ще бъдат поставени в Смолян. Това става ясно от взетото решение на Общинския съвет, с което се дава съгласие кметът на общината да открие процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терени за поставяне зарядна колонка за електрически превозни средства. 

Местата, които ще бъдат отдадени са на 

 ул."Христо Ковачев" в кв. "Устово", в района на площада на Нов център и на паркинга на Стар Център до пешеходната зона. 

На този етап има няколко подобни станции в града, но има сериозен инвестиционен интерес, към монтирането на нови такива.