Смолян ще се сдобие с нов Младежки център. Той ще се помещава в северното крило на изгорялата сграда на Техникума по дървообработване и облекло, която ще бъде напълно преустроена в младежко пространство. 

В отредената част от сградата  ще има зали за срещи, неформално обучение, култура, изкуство, творчество, спорт и места за настаняване. 

Младежкият център ще се изгражда по проект, за който вече е сключен договор на стойност 3 700 000,00 лв., от които 3 247 539,09 лв. е предоставеното финансиране чрез Плана за възстановяване и устойчивост и 452 460,91 лв. -  национално съфинансиране.