Изкуствен остров за гнездене на защитени видове диви птици ще бъде създаден във Варненското езеро. За изграждането му ще бъдат използвани драгажните маси, получени от удълбочаването на плавателните канали. Островът ще бъде с площ от 35 дка.  

„За създаването му ще се използват около 200 хил. куб. м драгажна маса. За да се предотврати нейното т. нар. изтичане, ще бъдат поставени ограждения, които представляват подводни диги с малка надводна част. За конструкцията на тези съоръжения се предвижда да се използват гео туби, габиони или други подходящи бетонни елементи. Гео тубите представляват изкуствени гъвкави тръби от здрав и екологичен материал и с различен диаметър, които се запълват с драгажна маса. Те се монтират стъпаловидно. Габионите са метални мрежи, които се запълват с каменни блокове”, обясни Анна Натова от държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура”.

Защитените и редки видове, които се очаква да гнездят на острова, са дъждосвирци и рибарки.

Основният проблем за тях е, че няма къде да гнездят, защото голяма част от крайбрежието на езерото е урбанизирана. Освен острова ще бъдат изградени и две допълнителни наколни платформи. Такива платформи и острови вече се използват в бургаските езера за разрастване на гнездовите местообитания на тези видови птици. В Атанасовско езеро само за в рамките на няколко години числеността на гривестата рибарка се вдигна от десетина двойки до стотици”, коментира Николай Петков от Българско дружество за защита на птиците.

Проектът за играждането на изкуствения остров се финансира по програма LIFE на ЕС. Изпълнители са „Пристанищна инфраструктура“ и Българското дружество за защита на птиците.