Уважаеми студенти,

Днес е празник за всички Вас, които сте избрали да бъдете част от академичната общност и прекрачвайки прага на университета сте поели по пътя на образованието - ценна инвестиция за по-добро бъдеще.

Студентските години са незабравими, защото имате възможност да черпите теоретична и практическа информация от авторитети, каквито са Вашите лектори и да създадете нови контакти и вечни приятелства.

Независимо от многото сесийни притеснения тези години отминават неусетно и в бъдеще ще осъзнаете, че всяка частица вложено време и енергия си е заслужавала!

В днешния ден Ви приканвам да не забравяте, че неутолимият стремеж за нови знания и надграждане са основното гориво на вечно търсещия изследователски дух, който е основната причина светът да се движи напред.

Пожелавам Ви да бъдете здрави, упорити и да не се страхувате да мислите различно!

Честит празник!

инж. Маринчо Христов

Областен управител на област Сливен