Днес изтича срокът за подаване на годишни данъчни декларации, припомнят от Националната агенция за приходите. Крайният срок изтича днес и за плащане за данъка за довнасяне на доходите на физическите лица.

Данни трябва да подадат всички, които са се възползвали от данъчното облекчение за родители, имат доходи от хонорари или от наем, както и други дейности, извън трудовите им възнаграждения. От НАП подчертават, че за неподадени декларации се налагат санкции, в зависимост от броя дни закъснение.