По инициатива на кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов се проведе работна среща с представители на ОД на МВР Кюстендил, РУ Кюстендил, Областна дирекция по безопасност на храните , Районна прокуратура Кюстендил. Срещата бе провокирана от зачестилите инциденти с коне в отсечката между КЗК и с. Ябълково. Инж. Атанасов и зам.- кметът Кристиян Иванчов представиха на пресконференция взетите решения на работната среща. Всички присъстващи институции се обединиха около предложението на кмета да бъде създадена фигурата на полския пазач в щатното разписание на Община Кюстендил. То ще бъде гласувано на сесията следващия четвъртък.

 „Едно понятие, което звучи леко архаично, но по Закона за опазване на селскостопанската продукция трябва да има такова лице, което да установява нарушенията, за да може да започне процедурата. Той има право на сътрудници, доброволци, които да  му оказват съдействие. Такива хора ще бъдат намерени.

С фигурата на полския пазач ще бъде решен и проблема с животните, които унищожават селскостопанската продукция. Знаете , че не са един и два случаите, при които влизат животни и унищожават цели градини. Ключът на решаването на тези два проблема , които са от много години е фигурата на полския пазач, това е фигурата покрай която може да тръгне процедурата“, посочи инж. Атанасов.

По закон това е фигурата, която може да извършва проверките и да задържа нарушителите, т. с .въпросните животни, които нямат пастири.

„Надявам се, че Общински съвет ще приеме щатното разписание на общината на сесията другата седмица и до края на годината ще може да бъде разкрита тази бройка .След това ще се насочим към привличането на въпросния полски пазач, за да може да влезе във функциите си. Надявам се от Нова година, след като бъде приложена  цялата строгост на закона, която до момента не е прилагана имено заради липсата на тази фигура, проблемите да започнат да се решават и да намалеят инцидентите“, каза още инж.Атанасов.

Когато нашите съграждани, които развиват бизнес с тези животни установят, че може да има и наказания, тогава когато подсигуряват необходимите условия,  за да не излизат тези животни на пътя и да не влизат в градини, които унищожавата. Процедурата е разписана подробно в закона, закона ще бъде прилаган с цялата си строгост и разчитам на съвестта на собствениците на  тези животни, тогава когато знаят, че има наказания да вземат мерки и ад не стига до това да ги наказваме, защото няма д се поколебаем да го направим, посочи още кмета.

Процедурата  е следната: получава се обаждане примерно на тел. 112 за излезли животни на пътя. Сигнализира се полския пазач, който заедно  с органите на МВР, въпреки че той има право да носи оръжие по закон, с тях отива на място. С него е и ловеца и ветеринарния лекар, които заедно уточняват вида на упойката, упоява се животното и се проверява  дали е чипирано. След това се транспортира до животновъдния обект, който е изграден на бившия Животински пазар и е лицензиран. Там се викат служителите на ОБДХ, те проверяват дали  е чипирано животното. Известява се собственика, животното може да бъде задържано, като в 7- дневен срок собственика трябва да заплати разноските, направени по това животно. След това му се връща заедно с налагане на глоба от полския пазач и общинска администрация. Ако няма собственик животното може да бъде продавано на търг.