В резултат на политическата криза през последните години ние загубихме както инициативата, така и лидерство в процеса на присъединяване към еврозоната. Независимо от това нашата готовност от гледна точка на условията за присъединяване законодателна и техническа рамка остава висока”. Това заяви управителят на БНБ Димитър Радев на конференцията “България в еврозоната, кога?”.

Политическата криза е основна причина България да забави влизането си в еврозоната

По думите му България няма да успее да изпълни всички изисквания за влизане в еврозоната до юни, когато се очаква да излезе докладът за конвергенция, но БНБ и банковият сектор ще бъдат напълно готови до края на 2024 г. за въвеждане на еврото. Това обаче не е достатъчно в чисто технически и логистичен план.

“Има редица, преди всичко информационни счетоводни системи, под контрола на изпълнителната власт и общините, които трябва да се адаптират за работа в условията на еврозоната”, заяви гуверньорът на БНБ. 

Според него България трябва да влезе възможно най-скоро в еврозоната и всяко забавяне носи съответната, непрекъснато увеличаваща се цена – по-трудни условия за бизнес, търговия и инвестиции, по-високи разходи за бизнеса и домакинствата и по-неблагоприятни условия за финансиране.

Димитър Радев уточни, че забавянето на нашата пълна интеграция в ядрото на ЕС, каквато е еврозоната, има своя цена, която непрекъснато се повишава. 

„Тази цена се изразява в продължаваща маргинализация на политическата и икономическата периферия с присъщи на тази маргинализация теми като бедност, корупция и външни зависимости. Тези теми изместват истинския дневен ред на страната, който трябва да се фокусира върху нейното модернизиране, изпреварващ икономически растеж и благосъстояние на хората“, каза Радев.

По думите му мащабът на загубите за България може да бъде измерен в милиарди.