Полагат пътна маркировка на ул. „Васил Друмев“ в район "Приморски", съобщиха от дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване" в Община Варна.

При извършените ремонтни дейности на улицата беше подменена пътната и тротоарната настилка с осигуряване на достъпна среда. Ремонтирани бяха и паркингите към улицата и е поставена маркировка.

Подменени са съществуващите улични водопроводи в обхвата на обекта. В участъка между ул. „Д-р Иван Богоров“ и ул. „Найден Геров“ е изградена нова улична дъждовна канализация. В района е обновено уличното осветление с ново енергоспестяващо.