Оригинални екземпляри на първите грамофонни плочи, записани във Варна, ще получи Музеят за нова история в морския град.

Записът е направен през лятото на 1906 г. от представители на германската фирма „Одеон Рекърдс“. На плочите са записани народни песни в изпълнение на Стоян Бешков. Той е дългогодишен преподавател по музика във варненската мъжка гимназия „Фердинанд I” и основава първия Варненски певчески ученически хор през учебната 1889 г. Автор е на няколко учебника за нотно пеене и на музиката на „При люлката”,която е първата приспивна песен, написана от български композитор след Освобождението.

Плочите ще бъдат дарени на музея от проф. Венко Бешков, който е внук на Стоян Бешков. Той ще предостави и дигитално копие на оригиналния запис, за да могат посетителите на музея да го слушат.