От понеделник следобед в русенско стартираха демонстрации за гласуване с машини на предстоящите местни избори тази неделя. Избирателите имат възможност да се запознаят на място с машината, да извършат пробно гласуване, да получат информация и пълно съдействие от представители на Общинските избирателни комисии /ОИК/.

Същевременно Областната управа оказва пълно съдействие на всички ОИЦ-и и технически екипи към Общините за навременно предоставяне на електронните машини и осигуряване на максимално покритие на населените места от областта. 

Демонстрациите са част от кампания за реализиране на пробни гласувания чрез специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ), организирана от Централната избирателна комисия (ЦИК). Пробното машинно гласуване ще продължи до петък, като информацията кога ще се провежда то се обявява на уебсайта на съответня ОИК или Община. 

Онлайн симулатор на машинното гласуване за местните избори на 29 октомври е достъпен на сайта на Централната избирателна комисия. Бюлетината на симулатора не съдържа имена на кандидати, но позволява на избирателите да се ориентират как технологично протича гласуването.

Машините за гласуване в неделя ще съдържат различен брой електронни бюлетини в зависимост от населеното място, в което се използват. Към момента според информация от Централната избирателна комисия разкритите секции в областта са 335, като в 288 от тях, където избирателите са над 300, ще има възможност за машинен вот. Важно е да се уточни, че това все още не е финална бройка. 

При гласуването с електронно устройство избирателят поставя картата, визуализира се екранът, в който се показват бюлетините, за които ще има право избирателят в тази секционна избирателна комисия да гласува. Той трябва да маркира своя избор, така, както, заставайки пред секционната избирателна комисия трябва да заяви за кои избори желае да гласува, за да му бъдат откъснати бюлетини, така тук трябва да заяви своето желание.

През бутона „преглед“ ще му се визуализира на екрана какъв избор е направил – за кои избори да гласува, с връщане назад може да се върне и да коригира своя избор. Потвърдил избора си, той повече няма да може да бъде променян. Първо се визуализира бюлетината за общински съветници. Тя ще се прелиства с бутона „следващата страница“. Ако избирателят маркира съответната партия или коалиция, става активен екранът, на който могат да се маркират и преференциите, ако избирателят желае да гласува за определен кандидат, след което се преминава към следващ избор. Визуализира се бюлетината за кмет на община. След като направи своя избор, преминава към следващия вид избор. Накрая избирателят натиска бутона „преглед“. Тук се показва какъв избор е направил в изборите, за които е заявил, че ще гласува. Ще се изписват имената на партиите, коалициите и кандидатите, за които е решил да гласува. Той може отново да промени избора си. Бюлетините ще се отпечатат накрая, след като избирателят вече е натиснал бутона „гласувай“.