Днес в ОУ „Йордан Йовков“, село Спасово, се проведе показно занятие за изпълнение на плана за защита при бедствия. Практическото упражнение разигра ситуация на земетресение и възникнал след това пожар в главното табло на учебното заведение. Мероприятието е част от програмата, насочена към училища и детски градини, за защита от бедствия и аварии на Регионално управление на образованието - Добрич, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Генерал Тошево, Гражданска защита - Добрич и Община Генерал Тошево. На събитието присъстваха директорите на всички училища и детски градини на територията на община Генерал Тошево. 

Занятието започна точно в 11:30 часа с подаден сигнал за земетресение и избухнал пожар след него в главното табло на ОУ „Йордан Йовков“. Веднага след сигнала учениците упражниха действия за евакуация. Тя стана под ръководството на учителите, по класове и без да се допуска паника. Всички ученици без един бяха изведени на безопасно разстояние от сградата. Пострадалото дете беше изведено с помощта на служители от РСПБЗН и му беше оказана медицинска помощ.

След евакуирането на децата пожарникарите направиха демонстрация на потушаване на пожар с прахов пожарогасител.

След практическата част на занятието, изграденият Щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия, докладва за възникналите събития на директора на ОУ „Йордан Йовков“ Георги Стоев. Показното упражнение премина при много добра организация и стриктно спазване на всички правила и разпоредби.