Община Пещера подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на енергетиката за реализация на проект за повишаване на енергийната ефективност чрез подмяна на уличното осветление със светодиодно (LED).

Уличното осветление е един от големите консуматори на енергия в общините, което оказва влияние на ръста на енергийното потребление през последните години. Модернизацията и рехабилитацията на системите за улично осветление е от ключово значение за намаляване на енергийното потребление в община Пещера.

Съгласно техническият инвестиционен проект, ще бъдат демонтирани общо 1177 стари осветителни тела, разположени на територия на Пещера и ще бъдат монтирани нови 1260 LED осветителни тела. Ще бъде доставена и монтирана Система за управление и мониторинг на уличното LED осветление. Тя дава възможност за on-line информация в реално време за голяма част от параметрите на системата за улично осветление, включително измерване и контрол на консумацията на електрическа енергия и взимане на правилни управленски решения за контролиране на енергопотреблението.

Проектът ще бъде изпълнен в рамките на 18 месеца.

Общият размер на допустимите за финансиране разходи е 590 711,12 лв., от които 493 889,69 лв. - предоставено финансиране чрез Плана за възстановяване и устойчивост и 96 821,43 лв. национално съфинансиране.