Почистване около Дуранкулашкото езеро организира Зоо-център Добрич на 9 септември.

Партньори на инициативата са „Зеления Пламък“,  „Черноморски център за развитие“ и „Място Езерец“. Повод за акцията е международната традиция "Дунавско почистване", която се провежда по поречието на река Дунав.

Сборният пункт е пазарчето в центъра на с. Крапец, в 8.30 ч. на 9 септември.

Живописната влажна зона около Дуранкулашкото е изключително значима за Крайморска Добруджа, тъй като е защитена местност. Опазват се над 260 вида застрашени от изчезване животни, риби, птици и растения. В следствие на интензивното къмпингуване и риболов в района, бреговете на блатото са силно замърсени.