Около 85 тона боклук са извозени от нерегламентирано сметище край река Въча до село Йоаким Груево, съобщиха от РИОСВ. Боклукът е закаран в депото в Цалапица.

Експертите от екоинспекцията установяват замърсяването на 19 април. Теренът е с приблизителна площ от 2 дка. Отпадъците са от смесено-битов характер – пластмасови и хартиени опаковки, бутилки, найлонови торбички, туби от минерална вода, дрехи, части от мебели, смесени строителни отпадъци, стари автомобилни гуми, биоразградими отпадъци (клони и листа). Незабавно на кмета на Стамболийски е дадено предписание до три дни да почисти сметището и да предприеме мерки, така че да не се допуска това да се случва отново.

Пловдивската екоинспекция тази година вече e съставила един акт за установяване на административно нарушение на градоначалника поради нерегламентирано струпване на отпадъци, като това е констатирано отново в село Йоаким Груево.

От РИОСВ – Пловдив продължават да проверяват по график територията на всички населени места на контролираната от нея територия за незаконни сметища, увериха от там.