Основните приоритети в бюджета на Пловдив за 2024 година са плавен преход от финансовите ангажименти, поети през изминалата година, и залагане на политики, които да гарантират повишаване и оптимизация на събираемостта. Това заяви в обзорно интервю за Дарик радио зам.-кметът по финанси на втория град по големина в страната Жени Петкова.

Приоритети и финансови ангажименти

В изработения за настоящата 2024 година бюджет са взети под внимание всички поети финансови ангажименти, които са анализирани и приети от кмета Костадин Димитров за изпълнение. Петкова подчерта, че Община Пловдив ще провежда ежемесечни анализи на приходното събиране, сравнявайки го с предходната и предходните години.

Събираемост и активни действия

Това е важно, тъй като през 2023 година събираемостта е била много ниска - около 66%. За да се подобри тази статистика, общината ще бъде активна в кампанията за събиране на приходите, като търси различни форми и начини за уведомяване на гражданите”, подчерта тя.

Източници на приходи

Основните източници на приходи за бюджета на общината са държавата (чрез държавно делегираните дейности и целеви пари) и местните данъци и такси. Общината планира да приходосъбира и от продажбата на общински жилища, за които има много подадени заявления от правоимащи наематели.

Справяне с икономическите предизвикателства

За справяне със съвременните икономически предизвикателства най-важното е да се следва финансова дисциплина, да се обмислят разходите и да се планират, за да се управляват правилно парите и да се поддържа финансова стабилност на общината.

Прозрачност и отчетност

Всеки месец Община Пловдив публикува на своя сайт отчети за тримесечието, включително и за капиталовите разходи. Освен това, общината е подложена на редовни проверки от Сметната палата, АДФИ и Националната агенция за приходите. Последната регулярна проверка е приключила без сериозни забележки и нарушения.

Финансово състояние на общината

Заместник-кметът по финанси призна, че новият управленски екип на Костадин Димитров е поел община Пловдив в тежко финансово състояние, в края на програмен период, когато трябва да се разплатят всички средства по извършените дейности по оперативните програми. Въпреки това, новата управа на Пловдив е преодоляла тези трудности и влиза в новия мандат с вече сключени договори, макар че някои от тях са изпълнени на 2/3 и трябва да се осигури финансиране, за да бъдат финализирани.

Планиране на инвестиции

Планирането на инвестициите в инфраструктура и обществени услуги трябва да бъде базирано на приходите, които общината събира, категорична е Жени Петкова. По думите й, въпреки амбициите на кмета и ресорните зам.-кметове, има определен ресурс, който постъпва в общината и всички трябва да се съобразяват с него.

Управление на финансовите рискове

Тъй като винаги има нещо непредвидено, е важно да се следва строга финансова дисциплина. Община Пловдив ще заделя ресурс, така че да не харчи всичко до максимум и да може да посрещне неочакваните разходи.

Актуализация на бюджета

Въпреки че 2/3 от предложенията на Общинските съветници не бяха приети при гласуването на бюджет 2024 в Общинския съвет, кметът и заместник-кметът по финанси са оставили вратичка за актуализация на финансовата рамка по-късно. Ако изпълнението на бюджета не върви в правилна посока, ще трябва да се актуализира разходната част. Ако обаче общината влезе в преизпълнение, ще могат да се поемат още разходи.

Опасения от фалит

В отговор на опасенията на опозицията, че община Пловдив може да бъде застрашена от фалит, заместник-кметът по финанси Жени Петкова категорично отхвърли тази теза. Според нея, община Пловдив е добре работеща община с много услуги и възможности.

Въпросът е финансите й да се управляват правилно”, категорична е Жени Петкова.

Цялото интервю на Искра Койчева със зам.-кмета по финанси на Община Пловдив чуйте в звуковия файл.