Академията Cultart с второ издание. „Пловдив 2019“ спечели нов европейски проект - Cultart Pro в продължение на международната академия за културен мениджмънт Cultart. Бюджетът на проекта е 500 000 лева, а CULTART PRO е най-високо оцененият сред повече от 70 кандидати към програмата Еразъм+, управлявана от Центърa за развитие на човешките ресурси в България.

Cultart - академията за културен мениджмънт е резултат от двугодишната работа на „Пловдив 2019“ в партньорство с 6 организации от 5 държави и включването на 125 нови културни мениджъри на възраст от 20 г. до 35 г. в процеса на управление на културата и изкуството в Европа. В началото на април международният екип се събра в Италия, за да начертае развитието на академията за културен мениджмънт. Второто издание на академията Cultart Pro продължава до юли 2025 г. и ще създаде професионална мрежа за обучение в културен мениджмънт заедно с пет други европейски организации в пет страни - България, Австрия, Гърция, Италия и Северна Македония.

Фондация „Пловдив 2019“ ще създаде модерен образователен център за събития в ГХГ, „Изложбена зала 2019“, с клонове във Виена, Лече, Скопие и Йоанина в Гърция. 

В рамките на две години ще се проведат 5 международни стажантски програми и над 120 събития  в петте страни. Центровете ще са събирателна точка и работно пространство за 125 младежи, които надграждат уменията си и започват кариерата си в културния и творчески сектор.

„Пловдив 2019“ като водеща организация ще продължи да разширява мрежата на градовете като създаде модел за 5 национални обучителни центъра с модерна образователна среда заедно с консорциум за стратегическо, междусекторно партньорство от международни експерти в младежките политики, обучението, иновациите и творческите индустрии, за подобряване на обучението на младежи в програмите за управление на културата на европейско ниво.