Приключиха ремонтните дейности на плoщад „Лаврентий“ в междублоковото пространство между улиците "Д-р Пискюлиев", "Парижка комуна", "Кракра", "Дрин", "Г. Бенковски" и "Хараламби Ангелов", съобщиха от дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване" към Община Варна.

Обновени са тротоарните настилки, изградени са нови алейни мрежи. Ремонтирани са още паркингите в района, изградени са джобове за контейнерите за сметосъбиране.

В района вече има фитнес на открито, кътове за отдих, беседки, обновени са детските площадки и спортните игрища.

Подменено е уличното осветление с енергийно ефективно.