Община Ракитово планира основен ремонт на тръбопровода за минерална вода от град Костандово до общинския център. Съоръжението е от стоманени тръби, които вече са съсипани от корозия, което води до големи загуби. Дължината му е 1515 метра.

За проекта местната одминистрация щ търси подкрепа от Националния доверителен фонд. По неговата инвестиционна програма за минералните води може да бъдат отпуснати до половината от стойността на ремонта, но не повече от 400 хиляди лева. В проекта ще бъдат вложени и средства от общинския бюджет в размер малко над 363 хиляди лева, които са гласувани от градския съвет в Ракитово. Новият тръбопровод ще бъде публична общинска собственост.